Tes-stav
   
RK-energy
 
Profil firmy
 

 

Sme skupina ktorá už niekoľko rokov aktívne pôsobí na slovenskom trhu. Za toto obdobie sme sa vyprofilovali na stavebno-obchodnú a výrobnú skupinu, ktorá sa špecializuje na:

 

  • Montáž krovu a drevených konštrukcií
  • Pokrývačské klampiarske práce
  • Stavby a rekonštrukcie striech
  • Murárske a armovacie práce
  • Predaj stavebného materiálu
  • Tesárske šalovacie práce
  • Zemné práce (JCB)

Tes-stav zamestnáva približne 20 pracovníkov, s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu. Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti.

Google

Naše návštevi

counter

Domov | Referencie | Kontakt | Služby